Warsztaty Budowania i Wzmacniania Poczucia Własnej WartościSpotkania będą odbywały się w Ośrodku DOM dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Walecznych 59 
w soboty w godzinach od 10.00 do 15.00

zgłoszenia przyjmujemy pod numerem   22 616 10 36

  1. Pozytywne myślenie i działanie. 29.10.2011
  2. Autoprezentacja. Praca z głosem. 05.11.2011
  3. Wyrażanie krytyki  19.11.2011
  4. Umiejętność argumentowania i  bronienia własnych racji. 03.12.2011
  5. Moje granice. Moja asertywność. 17.12.2011
  6. Ja jako kobieta. 07.01.2011

Komentarze